Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 3. travnja 2019. - Bruxelles

7. Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za bispiribak, denatonijev benzoat, fenoksikarb, flurokloridon, kvizalofop-P-etil, kvizalofop P tefuril, propakvizafop i tebufenozid u ili na određenim proizvodima (D059757/03 - 2019/2674(RPS) - rok: 28. svibnja 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za aminopiralid, kaptan, ciazofamid, flutianil, krezoksim-metil, lambda-cihalotrin, mandipropamid, piraklostrobin, spiromesifen, spirotetramat, teflubenzuron i tetrakonazol u ili na određenim proizvodima (D060905/02 - 2019/2682(RPS) - rok: 2. lipnja 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II. i IV. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za aklonifen, Beauveria bassiana soj PPRI 5339, Clonostachys rosea soj J1446, fenpirazamin, mefentriflukonazol i penkonazol u ili na određenim proizvodima (D060911/02 - 2019/2675(RPS) - rok: 28. svibnja 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI.

Posljednje ažuriranje: 6. kolovoza 2019.Pravna napomena