Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 3 kwietnia 2019 r. - BrukselaWersja ostateczna

7. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bispirybaku, benzoesanu denatonium, fenoksykarbu, flurochloridonu, chizalofopu-P-etylowego, chizalofopu-P-tefurylowego, propachizafopu i tebufenozydu w określonych produktach lub na ich powierzchni (D059757/03 - 2019/2674(RPS) - termin: 28 maja 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości aminopyralidu, kaptanu, cyjazofamidu, flutianilu, krezoksymu metylu, lambda-cyhalotryny, mandipropamidu, pyraklostrobiny, spiromesifenu, spirotetramatu, teflubenzuronu i tetrakonazolu w określonych produktach lub na ich powierzchni (D060905/02 - 2019/2682(RPS) - termin: 2 czerwca 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości aklonifenu, Beauveria bassiana szczep PPRI 5339, Clonostachys rosea szczep J1446, fenpyrazaminy, mefentriflukonazolu i penkonazolu w określonych produktach lub na ich powierzchni (D060911/02 - 2019/2675(RPS) - termin: 28 maja 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI.

Ostatnia aktualizacja: 6 sierpnia 2019Informacja prawna