Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 3. dubna 2019 - Brusel

8. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o kritériích a mechanismech pro určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v Dánsku nebo jiném členském státě Evropské unie a o systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy, který se týká přístupu do systému „Eurodac“ pro účely vymáhání práva (15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh prováděcího rozhodnutí Rady kterým se schvaluje uzavření Dohody o justiční spolupráci v trestních věcech mezi Eurojustem a Dánským královstvím ze strany Eurojustu (07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

JURI

- Návrh rozhodnutí Rady o obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Ruské federace (07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

AFET, BUDG

2) parlamentními výbory

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském námořním a rybářském fondu a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 (COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)) - výbor PECH - Zpravodaj: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států (COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)) - výbor EMPL - Zpravodaj: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o úpravu ročního předběžného financování na období 2021 až 2023 (COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)) - výbor REGI - Zpravodaj: Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)

- Zpráva o žádosti, aby byl Lampros Fountoulis zbaven imunity (2018/2269(IMM)) - výbor JURI - Zpravodaj: Angel Dzhambazki (A8-0183/2019)

- Zpráva o žádosti, aby byl Eleftherios Synadinos zbaven imunity (2018/2270(IMM)) - výbor JURI - Zpravodaj: Angel Dzhambazki (A8-0184/2019)

- Zpráva o žádosti, aby byl Georgios Epitideios zbaven imunity (2018/2268(IMM)) - výbor JURI - Zpravodaj: Angel Dzhambazki (A8-0185/2019)

Poslední aktualizace: 6. srpna 2019Právní upozornění