Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 3. travnja 2019. - BruxellesZavršno izdanje

10. Plan rada
CRE

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda prve plenarne sjednice u travnju 2019. (PE 637.886/PDOJ), za koji su predložene sljedeće izmjene (članak 149.a Poslovnika):

Nakon savjetovanja s klubovima zastupnika Predsjednik je predložio sljedeće izmjene:

Srijeda

O izvješću Marije Grapini "Uspostavljanje programa „Carina” za suradnju u području carine" (A8-0464/2018) (točka 38. konačnog prijedloga dnevnog reda) i izvješću Jiříja Pospíšila "Uspostava instrumenta za financijsku potporu namijenjenu opremi za carinske provjere" (A8-0460/2018) (točka 39. konačnog prijedloga dnevnog reda) glasovat će se na drugoj plenarnoj sjednici u travnju.

Četvrtak

Preporuka Jeana Arthuisa "Izvršenje i financiranje općeg proračuna Unije u 2019. u vezi s povlačenjem Ujedinjene Kraljevine iz Unije" (točka 49. konačnog prijedloga dnevnog reda), koja je bila predviđena za glasovanje bez rasprave, još nije usvojena u odboru BUDG. Stoga se povlači s dnevnog reda.

Odbor JURI usvojio je tri izvješća Angela Dzhambazkija (A8-0185/2019, A8-0184/2019 i A8-0183/2019) o zahtjevima za ukidanje imuniteta. U skladu s člankom 9. stavkom 9. Poslovnika uvrštena su na glasovanje u četvrtak.

Parlament se suglasio sa spomenutim izmjenama.

°
° ° °

Srijeda

Zahtjev Kluba zastupnika PPE-a o promjeni naslova izjave Vijeća i Komisije "Trgovinski odnosi između EU-a i Kine" (točka 81. konačnog prijedloga dnevnog reda) u naslov "Odnosi između EU-a i Kine".

Govorio je Cristian Dan Preda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je obrazložio zahtjev.

Poimeničnim glasovanjem (304 za, 177 protiv, 13 suzdržanih), Parlament je odobrio zahtjev.

Četvrtak

Zahtjev zastupnika koji dosežu barem niski prag, Kluba zastupnika EFDD-a i Kluba zastupnika ECR-a o povlačenju s glasovanja paketa za mobilnost, koji čine izvješća Ismaila Ertuga (A8-0204/2018), Merje Kyllönen (A8-0206/2018) i Wima van de Campa (A8-0205/2018) (točke 76., 77. i 78. konačnog prijedloga dnevnog reda).

Govorili su Andrey Novakov, koji je obrazložio zahtjev uime zastupnika koji dosežu barem niski prag, i Ismail Ertug (izvjestitelj), protiv tog zahtjeva.

Poimeničnim glasovanjem (219 za, 267 protiv, 17 suzdržanih), Parlament je odbacio zahtjev.

Imajući u vidu trajanje glasovanja, predsjednik je predložio da se početak rasprave pomakne na 8:30, a početak glasovanja na 11 sati.

Parlament se suglasio s ovim prijedlogom.

Predsjednik je prioopćio da će se, u skladu s člankom 174. stavkom 8. Poslovnika, o amandmanima sličnog sadržaja ili sa sličnim ciljevima glasovati skupno.

Zahtjev Kluba zastupnika EFDD-a o tome da se kao prvu točku dnevnog reda uvrsti rasprava o izvješću Sergeija Stanisheva "Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva u pogledu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije (A8-0047/2019), koje je bilo predviđeno za glasovanje bez rasprave (točka 73. konačnog prijedloga dnevnog reda).

Govorili su Julia Reid, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koja je obrazložila zahtjev, i Esteban González Pons, u ime Kluba zastupnika PPE-a, protiv tog zahtjeva.

Poimeničnim glasovanjem (144 za, 299 protiv, 9 suzdržanih), Parlament je odbacio zahtjev.

Zahtjev Kluba zastupnika S&D-a o tome da se kao treću točku dnevnog reda uvrsti izjava Komisije o globalnom okviru Europske unije u području endokrinih disruptora. Rasprava bi bila zaključena podnošenjem prijedloga rezolucija, o kojima bi se glasovalo na sljedećoj sjednici.

Govorio je Eric Andrieu, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koji je obrazložio zahtjev.

Poimeničnim glasovanjem (216 za, 222 protiv, 12 suzdržanih), Parlament je odbacio zahtjev.

°
° ° °

Time je utvrđen plan rada.

Posljednje ažuriranje: 6. kolovoza 2019.Pravna napomena