Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 3 април 2019 г. - БрюкселОкончателна версия

11. Оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз (2019/2676(RSP))

Melania Gabriela Ciot (действащ председател на Съвета) и Jean-Claude Juncker (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказа се Elmar Brok, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се Roberto Gualtieri, от името на групата S&D, Jacqueline Foster, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Patrick O'Flynn, от името на групата EFDD, Gerard Batten, от името на групата ENF, Alyn Smith по повод изказването на Gerard Batten (председателят отговори, че ще предаде въпроса на председателя на Парламента), Mike Hookem, независим член на ЕП, Danuta Maria Hübner, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Catherine Bearder, Martina Anderson, Ian Hudghton, Paulo Rangel, Seb Dance и Julie Girling.

Изказаха се Jean-Claude Juncker и Melania Gabriela Ciot.

Разискването приключи.

(Заседанието беше прекъснато за няколко минути.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

Последно осъвременяване: 6 август 2019 г.Правна информация