Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 3 april 2019 - BrusselDefinitieve uitgave

11. Terugtrekking van het VK uit de EU (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Terugtrekking van het VK uit de EU (2019/2676(RSP))

Melania Gabriela Ciot (fungerend voorzitter van de Raad) en Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Elmar Brok, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Roberto Gualtieri, namens de S&D-Fractie, Jacqueline Foster, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Patrick O'Flynn, namens de EFDD-Fractie, Gerard Batten, namens de ENF-Fractie, Alyn Smith over de opmerkingen van Gerard Batten (de Voorzitter antwoordt dat zij de vraag zal doorgeven aan de Voorzitter van het Parlement), Mike Hookem, niet-fractiegebonden lid, Danuta Maria Hübner, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Catherine Bearder, Martina Anderson, Ian Hudghton, Paulo Rangel, Seb Dance en Julie Girling.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Claude Juncker en Melania Gabriela Ciot.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

Laatst bijgewerkt op: 6 augustus 2019Juridische mededeling