Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 3 kwietnia 2019 r. - BrukselaWersja ostateczna

11. Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE (2019/2676(RSP))

Melania Gabriela Ciot (urzędująca przewodnicząca Rady) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrał Elmar Brok w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Roberto Gualtieri w imieniu grupy S&D, Jacqueline Foster w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Patrick O'Flynn w imieniu grupy EFDD, Gerard Batten w imieniu grupy ENF, Alyn Smith w sprawie wypowiedzi Gerarda Battena (Przewodnicząca poinformowała, że przekaże jego pytanie przewodniczącemu), Mike Hookem niezrzeszony, Danuta Maria Hübner, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Catherine Bearder, Martina Anderson, Ian Hudghton, Paulo Rangel, Seb Dance i Julie Girling.

Głos zabrali Jean-Claude Juncker i Melania Gabriela Ciot.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

Ostatnia aktualizacja: 6 sierpnia 2019Informacja prawna