Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 3 april 2019 - Brussel

12. Debat met de minister-president van Zweden, Stefan Löfven, over de toekomst van Europa (debat)
CRE

Debat met de minister-president van Zweden, Stefan Löfven, over de toekomst van Europa (2019/2672(RSP))

De Voorzitter leg een korte verklaring af ter inleiding van het debat.

Het woord wordt gevoerd door Stefan Löfven (premier van Zweden).

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Udo Bullmann, namens de S&D-Fractie, Peter Lundgren, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Dennis de Jong, namens de GUE/NGL-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, en Harald Vilimsky, namens de ENF-Fractie.

Het woord wordt gevoerd door Stefan Löfven.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Gunnar Hökmark, Paul Brannen, Marek Jurek, Fredrick Federley, Dimitrios Papadimoulis, Max Andersson, Jeppe Kofod, Paulo Rangel, Maria Grapini, Joachim Starbatty, Jasenko Selimovic, Ramón Jáuregui Atondo, Anders Sellström, Babette Winter, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Doru-Claudian Frunzulică, Jude Kirton-Darling en Christofer Fjellner.

Het woord wordt gevoerd door Stefan Löfven.

Het debat wordt gesloten.

VOORZITTER: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Ondervoorzitter

Laatst bijgewerkt op: 6 augustus 2019Juridische mededeling