Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 3 kwietnia 2019 r. - BrukselaWersja ostateczna

12. Debata z premierem Szwecji Stefanem Löfvenem na temat przyszłości Europy (debata)
CRE

Debata z premierem Szwecji Stefanem Löfvenem na temat przyszłości Europy (2019/2672(RSP))

Przewodniczący wygłosił krótkie oświadczenie tytułem wprowadzenia do debaty.

Głos zabrał Stefan Löfven (premier Szwecji).

Głos zabrał Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Udo Bullmann w imieniu grupy S&D, Peter Lundgren w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Dennis de Jong w imieniu grupy GUE/NGL, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD i Harald Vilimsky w imieniu grupy ENF.

Głos zabrał Stefan Löfven.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Gunnar Hökmark, Paul Brannen, Marek Jurek, Fredrick Federley, Dimitrios Papadimoulis, Max Andersson, Jeppe Kofod, Paulo Rangel, Maria Grapini, Joachim Starbatty, Jasenko Selimovic, Ramón Jáuregui Atondo, Anders Sellström, Babette Winter, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Doru-Claudian Frunzulică, Jude Kirton-Darling i Christofer Fjellner.

Głos zabrał Stefan Löfven.

Debata została zamknięta.

PRZEWODNICTWO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Wiceprzewodniczący

Ostatnia aktualizacja: 6 sierpnia 2019Informacja prawna