Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 3. apríla 2019 - Brusel

12. Diskusia so švédskym premiérom Stefanom Löfvenom o budúcnosti Európy (rozprava)
CRE

Diskusia so švédskym premiérom Stefanom Löfvenom o budúcnosti Európy (2019/2672(RSP))

Predseda vystúpil s krátkym vyhlásením, aby uviedol rozpravu.

V rozprave vystúpil Stefan Löfven (švédsky premiér).

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Udo Bullmann v mene skupiny S&D, Peter Lundgren v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Dennis de Jong v mene skupiny GUE/NGL, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD a Harald Vilimsky v mene skupiny ENF.

V rozprave vystúpil Stefan Löfven.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Gunnar Hökmark, Paul Brannen, Marek Jurek, Fredrick Federley, Dimitrios Papadimoulis, Max Andersson, Jeppe Kofod, Paulo Rangel, Maria Grapini, Joachim Starbatty, Jasenko Selimovic, Ramón Jáuregui Atondo, Anders Sellström, Babette Winter, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Doru-Claudian Frunzulică, Jude Kirton-Darling a Christofer Fjellner.

V rozprave vystúpil Stefan Löfven.

Rozprava sa skončila.

PREDSEDNÍCTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredseda

Posledná úprava: 6. augusta 2019Právne oznámenie