Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/0294(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0143/2018

Esitatud tekstid :

A8-0143/2018

Arutelud :

PV 03/04/2019 - 13
CRE 03/04/2019 - 13

Hääletused :

PV 19/04/2018 - 10.11
CRE 19/04/2018 - 10.11
PV 04/04/2019 - 6.10
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0342

Protokoll
Kolmapäev, 3. aprill 2019 - BrüsselLõplik väljaanne

13. Maagaasi siseturu ühiseeskirjad ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2009/73/EÜ maagaasi siseturu ühiseeskirjade kohta [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

Jerzy Buzek tutvustas raportit.

Sõna võttis Miguel Arias Cañete (komisjoni liige).

Sõna võtsid Werner Langen fraktsiooni PPE nimel, Dan Nica, fraktsiooni S&D, Zdzisław Krasnodębski fraktsiooni ECR nimel, Morten Petersen fraktsiooni ALDE nimel, Neoklis Sylikiotis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Werner Langen, Jonathan Bullock fraktsiooni EFDD nimel, Christelle Lechevalier fraktsiooni ENF nimel, Gunnar Hökmark, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Zdzisław Krasnodębski, Carlos Zorrinho, Jadwiga Wiśniewska, Florent Marcellesi, Dariusz Rosati, Patrizia Toia, Bronis Ropė ja Maria Spyraki.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová ja Seán Kelly.

Sõna võtsid Miguel Arias Cañete ja Jerzy Buzek.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 4.4.2019 protokollipunkt 6.10.

Viimane päevakajastamine: 6. august 2019Õigusalane teave