Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0294(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0143/2018

Predkladané texty :

A8-0143/2018

Rozpravy :

PV 03/04/2019 - 13
CRE 03/04/2019 - 13

Hlasovanie :

PV 19/04/2018 - 10.11
CRE 19/04/2018 - 10.11
PV 04/04/2019 - 6.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0342

Zápisnica
Streda, 3. apríla 2019 - BruselFinálna verzia

13. Spoločné pravidlá pre vnútorný trh so zemným plynom ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2009/73/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

Jerzy Buzek uviedol správu.

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Werner Langen v mene skupiny PPE, Dan Nica, v mene skupiny S&D, Zdzisław Krasnodębski v mene skupiny ECR, Morten Petersen v mene skupiny ALDE, Neoklis Sylikiotis v mene skupiny GUE/NGL, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Werner Langen, Jonathan Bullock v mene skupiny EFDD, Christelle Lechevalier v mene skupiny ENF, Gunnar Hökmark, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Zdzisław Krasnodębski, Carlos Zorrinho, Jadwiga Wiśniewska, Florent Marcellesi, Dariusz Rosati, Patrizia Toia, Bronis Ropė a Maria Spyraki.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová a Seán Kelly.

V rozprave vystúpili: Miguel Arias Cañete a Jerzy Buzek.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.10 zápisnice zo dňa 4.4.2019.

Posledná úprava: 6. augusta 2019Právne oznámenie