Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0210(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0176/2019

Внесени текстове :

A8-0176/2019

Разисквания :

PV 03/04/2019 - 14
CRE 03/04/2019 - 14

Гласувания :

PV 04/04/2019 - 6.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0343

Протокол
Сряда, 3 април 2019 г. - БрюкселОкончателна версия

14. Европейски фонд за морско дело и рибарство ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета [COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

Gabriel Mato представи доклада.

Изказа се Violeta Bulc (член на Комисията).

Изказаха се Eider Gardiazabal Rubial (докладчик по становището на комисията BUDG), Francesc Gambús (докладчик по становището на комисията ENVI), Искра Михайлова (докладчик по становището на комисията REGI), Francisco José Millán Mon, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от João Ferreira, Ulrike Rodust, от името на групата S&D, Czesław Hoc, от името на групата ECR, Nils Torvalds, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Liadh Ní Riada, Liadh Ní Riada, от името на групата GUE/NGL, Marco Affronte, от името на групата Verts/ALE, Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, и John Stuart Agnew, от името на групата ENF.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Заместник-председател

Изказаха се Mike Hookem, независим член на ЕП, Norbert Erdős, Ricardo Serrão Santos, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от João Ferreira, João Ferreira, Ian Hudghton, Jacques Colombier, Cláudia Monteiro de Aguiar, Clara Aguilera, Sofia Ribeiro и Michela Giuffrida.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Izaskun Bilbao Barandica и Gesine Meissner.

Изказаха се Violeta Bulc и Gabriel Mato.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.11 от протокола от 4.4.2019 г.

Последно осъвременяване: 6 август 2019 г.Правна информация