Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0210(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0176/2019

Ingediende teksten :

A8-0176/2019

Debatten :

PV 03/04/2019 - 14
CRE 03/04/2019 - 14

Stemmingen :

PV 04/04/2019 - 6.11
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0343

Notulen
Woensdag 3 april 2019 - BrusselDefinitieve uitgave

14. Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad [COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

Gabriel Mato leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Eider Gardiazabal Rubial (rapporteur voor advies van de commissie BUDG), Francesc Gambús (rapporteur voor advies van de commissie ENVI), Iskra Mihaylova (rapporteur voor advies van de commissie REGI), Francisco José Millán Mon, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van João Ferreira, Ulrike Rodust, namens de S&D-Fractie, Czesław Hoc, namens de ECR-Fractie, Nils Torvalds, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Liadh Ní Riada, Liadh Ní Riada, namens de GUE/NGL-Fractie, Marco Affronte, namens de Verts/ALE-Fractie, Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, en John Stuart Agnew, namens de ENF-Fractie.

VOORZITTER: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Mike Hookem, niet-fractiegebonden lid, Norbert Erdős, Ricardo Serrão Santos, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van João Ferreira, João Ferreira, Ian Hudghton, Jacques Colombier, Cláudia Monteiro de Aguiar, Clara Aguilera, Sofia Ribeiro en Michela Giuffrida.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Izaskun Bilbao Barandica en Gesine Meissner.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc en Gabriel Mato.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.11 van de notulen van 4.4.2019.

Laatst bijgewerkt op: 6 augustus 2019Juridische mededeling