Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0210(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0176/2019

Predkladané texty :

A8-0176/2019

Rozpravy :

PV 03/04/2019 - 14
CRE 03/04/2019 - 14

Hlasovanie :

PV 04/04/2019 - 6.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0343

Zápisnica
Streda, 3. apríla 2019 - BruselFinálna verzia

14. Európsky námorný a rybársky fond ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom námornom a rybárskom fonde a o zrušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 [COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

Gabriel Mato uviedol správu.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Eider Gardiazabal Rubial (spravodajkyňa výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Francesc Gambús (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Iskra Mihaylova (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Francisco José Millán Mon v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil João Ferreira, Ulrike Rodust v mene skupiny S&D, Czesław Hoc v mene skupiny ECR, Nils Torvalds v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Liadh Ní Riada, Liadh Ní Riada v mene skupiny GUE/NGL, Marco Affronte v mene skupiny Verts/ALE, Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD a John Stuart Agnew v mene skupiny ENF.

PREDSEDNÍCTVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Mike Hookem – nezaradený poslanec, Norbert Erdős, Ricardo Serrão Santos, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil João Ferreira, João Ferreira, Ian Hudghton, Jacques Colombier, Cláudia Monteiro de Aguiar, Clara Aguilera, Sofia Ribeiro a Michela Giuffrida.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Izaskun Bilbao Barandica a Gesine Meissner.

V rozprave vystúpili: Violeta Bulc a Gabriel Mato.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.11 zápisnice zo dňa 4.4.2019.

Posledná úprava: 6. augusta 2019Právne oznámenie