Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 3. aprill 2019 - BrüsselLõplik väljaanne

ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident

17. ELi ja Hiina suhted (arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: ELi ja Hiina suhted (2019/2677(RSP))

Melania Gabriela Ciot (nõukogu eesistuja) ja Jyrki Katainen (komisjoni asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Godelieve Quisthoudt-Rowohl fraktsiooni PPE nimel, Alessia Maria Mosca fraktsiooni S&D nimel, Bas Belder fraktsiooni ECR nimel, Elsi Katainen fraktsiooni ALDE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Tiziana Beghin fraktsiooni EFDD nimel, France Jamet fraktsiooni ENF nimel, Cristian Dan Preda, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, William (The Earl of) Dartmouth, Mario Borghezio, Iuliu Winkler, Nicola Danti, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tiziana Beghin, Michał Marusik, Inma Rodríguez-Piñero, Gilles Lebreton, Aleksander Gabelic ja Andrejs Mamikins.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Maria Gabriela Zoană ja Kateřina Konečná.

Sõna võtsid Jyrki Katainen ja Melania Gabriela Ciot.

Arutelu lõpetati.

Viimane päevakajastamine: 6. august 2019Õigusalane teave