Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 3 aprilie 2019 - BruxellesEdiţie definitivă

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte

17. Relațiile dintre UE și China (dezbatere)
CRE

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Relațiile dintre UE și China (2019/2677(RSP))

Melania Gabriela Ciot (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Jyrki Katainen (vicepreședinte al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit Godelieve Quisthoudt-Rowohl, în numele Grupului PPE, Alessia Maria Mosca, în numele Grupului S&D, Bas Belder, în numele Grupului ECR, Elsi Katainen, în numele Grupului ALDE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE, Tiziana Beghin, în numele Grupului EFDD, France Jamet, în numele Grupului ENF, Cristian Dan Preda, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, William (The Earl of) Dartmouth, Mario Borghezio, Iuliu Winkler, Nicola Danti, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tiziana Beghin, Michał Marusik, Inma Rodríguez-Piñero, Gilles Lebreton, Aleksander Gabelic și Andrejs Mamikins.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Maria Gabriela Zoană și Kateřina Konečná.

Au intervenit Jyrki Katainen și Melania Gabriela Ciot.

Dezbaterea s-a încheiat.

Ultima actualizare: 6 august 2019Notă juridică