Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 3 april 2019 - BrysselSlutlig utgåva

21. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 637.886/OJJE).

Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande