Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Сряда, 3 април 2019 г. - БрюкселОкончателна версия
 1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявления на председателството
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание
 5.Съобщение на председателството (срок за внасяне на въпроси с искане за писмен отговор (член 130 от Правилника за дейността))
 6.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 7.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 8.Внесени документи
 9.Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента
 10.Ред на работа
 11.Оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз (разискване)
 12.Разискване с министър-председателя на Швеция Стефан Льовен относно бъдещето на Европа (разискване)
 13.Общи правила за вътрешния пазар на природен газ ***I (разискване)
 14.Европейски фонд за морско дело и рибарство ***I (разискване)
 15.Многогодишен план за риболовните дейности, експлоатиращи запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море ***I (разискване)
 16.Повишаване на сигурността на личните карти и на документите за пребиваване, издавани на гражданите на Съюза ***I (разискване)
 17.Отношенията между ЕС и Китай (разискване)
 18.Създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците ***I - Създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите ***I (разискване)
 19.Управление на безопасността на пътните инфраструктури ***I (разискване)
 20.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 21.Дневен ред на следващото заседание
 22.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол
Окончателна версия (151 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (54 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (74 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (11 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (36 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (263 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (78 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (137 kb)
Последно осъвременяване: 6 август 2019 г.Правна информация