Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Środa, 3 kwietnia 2019 r. - BrukselaWersja ostateczna
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenia Przewodniczącego
 4.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 5.Komunikat przewodniczącego (termin składania pytań wymagających odpowiedzi na piśmie (art. 130 Regulaminu))
 6.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 7.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 8.Składanie dokumentów
 9.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu
 10.Porządek obrad
 11.Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE (debata)
 12.Debata z premierem Szwecji Stefanem Löfvenem na temat przyszłości Europy (debata)
 13.Wspólne zasady rynku wewnętrznego gazu ziemnego ***I (debata)
 14.Europejski Fundusz Morski i Rybacki ***I (debata)
 15.Ustanowienie planu wieloletniego dotyczącego połowów eksploatujących stada denne w zachodniej części Morza Śródziemnego ***I (debata)
 16.Wzmocnienie zabezpieczeń dowodów tożsamości oraz dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii ***I (debata)
 17.Stosunki UE–Chiny (debata)
 18.Ustanowienie programu „Cła” na rzecz współpracy w dziedzinie ceł ***I - Ustanowienie instrumentu wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej ***I (debata)
 19.Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury drogowej ***I (debata)
 20.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia
 22.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół
Wersja ostateczna (130 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (54 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (71 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (11 kb)
  Głosowanie imienne
Wersja ostateczna (31 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (250 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (69 kb)
  Głosowanie imienne
Wersja ostateczna (121 kb)
Ostatnia aktualizacja: 6 sierpnia 2019Informacja prawna