Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Streda, 3. apríla 2019 - BruselFinálna verzia
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenia predsedníctva
 4.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 5.Oznámenie predsedníctva (termín pre otázky na písomné zodpovedanie (článok 130 rokovacieho poriadku))
 6.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 7.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 8.Predloženie dokumentov
 9.Ďalší postup na základe uznesení Parlamentu
 10.Program práce
 11.Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ (rozprava)
 12.Diskusia so švédskym premiérom Stefanom Löfvenom o budúcnosti Európy (rozprava)
 13.Spoločné pravidlá pre vnútorný trh so zemným plynom ***I (rozprava)
 14.Európsky námorný a rybársky fond ***I (rozprava)
 15.Viacročný plán pre rybolov populácií žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora ***I (rozprava)
 16.Posilnenie zabezpečenia preukazov totožnosti a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie ***I (rozprava)
 17.Vzťahy medzi EÚ a Čínou (rozprava)
 18.Stanovenie programu spolupráce v colnej oblasti „Colníctvo“ ***I - Zriadenie nástroja finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly ***I (rozprava)
 19.Riadenie bezpečnosti cestnej infraštruktúry ***I (rozprava)
 20.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 21.Program rokovania na nasledujúci deň
 22.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica
Finálna verzia (130 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (54 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (72 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (11 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (32 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (245 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (69 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (121 kb)
Posledná úprava: 6. augusta 2019Právne oznámenie