Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 3 april 2019 - BrysselSlutlig utgåva
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalanden av talmannen
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 5.Meddelande från talmannen (tidsfrist för frågor för skriftligt besvarande (artikel 130 i arbetsordningen))
 6.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 7.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 8.Inkomna dokument
 9.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner
 10.Arbetsplan
 11.Det brittiska utträdet ur EU (debatt)
 12.Debatt med Sveriges statsminister Stefan Löfven om Europas framtid (debatt)
 13.Gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas ***I (debatt)
 14.Europeiska havs- och fiskerifonden ***I (debatt)
 15.Upprättande av en flerårig plan för de fisken som utnyttjar demersala bestånd i västra Medelhavet ***I (debatt)
 16.Säkrare identitetskort och uppehållshandlingar som utfärdas till unionsmedborgare ***I (debatt)
 17.Förbindelserna mellan EU och Kina (debatt)
 18.Inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor ***I - Inrättande av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning ***I (debatt)
 19.Förvaltning av vägars säkerhet ***I (debatt)
 20.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde
 22.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll
Slutlig utgåva (132 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (54 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (70 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (11 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (32 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (240 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (69 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (121 kb)
Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande