Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0143(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0278/2018

Внесени текстове :

A8-0278/2018

Разисквания :

PV 04/04/2019 - 2
CRE 04/04/2019 - 2

Гласувания :

PV 04/04/2019 - 6.15
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0347

Протокол
Четвъртък, 4 април 2019 г. - БрюкселОкончателна версия

2. Общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване (ОЕПЛПО) [COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

Sophia in 't Veld представи доклада.

Изказа се Jyrki Katainen (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се Heinz K. Becker (докладчик по становището на комисията EMPL), Birgit Collin-Langen (докладчик по становището на комисията IMCO), Brian Hayes, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sven Giegold, Liisa Jaakonsaari, от името на групата S&D, Bernd Lucke, от името на групата ECR, Enrique Calvet Chambon, от името на групата ALDE, Martin Schirdewan, от името на групата GUE/NGL, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Auke Zijlstra, от името на групата ENF, Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП, Jiří Pospíšil, Maria Arena, Jasenko Selimovic, Paloma López Bermejo, Sven Giegold, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Arena, Eleftherios Synadinos, Brando Benifei, Caroline Nagtegaal, Miguel Urbán Crespo, Ana Miranda и Paul Tang.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): António Marinho e Pinto, Kostadinka Kuneva и Maria Lidia Senra Rodríguez.

Изказаха се Jyrki Katainen и Sophia in 't Veld.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.15 от протокола от 4.4.2019 г.

Последно осъвременяване: 25 юни 2019 г.Правна информация