Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/0143(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0278/2018

Teksty złożone :

A8-0278/2018

Debaty :

PV 04/04/2019 - 2
CRE 04/04/2019 - 2

Głosowanie :

PV 04/04/2019 - 6.15
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0347

Protokół
Czwartek, 4 kwietnia 2019 r. - BrukselaWersja ostateczna

2. Ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny (OIPE) ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE) [COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

Sophia in 't Veld przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Heinz K. Becker (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL) Birgit Collin-Langen (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Brian Hayes w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Svena Giegolda, Liisa Jaakonsaari w imieniu grupy S&D, Bernd Lucke w imieniu grupy ECR, Enrique Calvet Chambon w imieniu grupy ALDE, Martin Schirdewan w imieniu grupy GUE/NGL, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Auke Zijlstra w imieniu grupy ENF, Sotirios Zarianopoulos niezrzeszony, Jiří Pospíšil, Maria Arena, Jasenko Selimovic, Paloma López Bermejo, Sven Giegold, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Arenę, Eleftherios Synadinos, Brando Benifei, Caroline Nagtegaal, Miguel Urbán Crespo, Ana Miranda i Paul Tang.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: António Marinho e Pinto, Kostadinka Kuneva i Maria Lidia Senra Rodríguez.

Głos zabrali Jyrki Katainen i Sophia in 't Veld.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.15 protokołu z dnia 4.4.2019.

Ostatnia aktualizacja: 25 czerwca 2019Informacja prawna