Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0143(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0278/2018

Texte depuse :

A8-0278/2018

Dezbateri :

PV 04/04/2019 - 2
CRE 04/04/2019 - 2

Voturi :

PV 04/04/2019 - 6.15
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0347

Proces-verbal
Joi, 4 aprilie 2019 - BruxellesEdiţie definitivă

2. Un produs paneuropean de pensii personale ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP) [COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

Sophia in 't Veld și-a prezentat raportul.

A intervenit Jyrki Katainen (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit Heinz K. Becker (raportorul pentru aviz al Comisiei EMPL), Birgit Collin-Langen (raportoarea pentru aviz a Comisiei IMCO), Brian Hayes, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Sven Giegold, Liisa Jaakonsaari, în numele Grupului S&D, Bernd Lucke, în numele Grupului ECR, Enrique Calvet Chambon, în numele Grupului ALDE, Martin Schirdewan, în numele Grupului GUE/NGL, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Auke Zijlstra, în numele Grupului ENF, Sotirios Zarianopoulos, neafiliat, Jiří Pospíšil, Maria Arena, Jasenko Selimovic, Paloma López Bermejo, Sven Giegold, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Arena, Eleftherios Synadinos, Brando Benifei, Caroline Nagtegaal, Miguel Urbán Crespo, Ana Miranda și Paul Tang.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: António Marinho e Pinto, Kostadinka Kuneva și Maria Lidia Senra Rodríguez.

Au intervenit Jyrki Katainen și Sophia in 't Veld.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.15 al PV din 4.4.2019.

Ultima actualizare: 25 iunie 2019Notă juridică