Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0085(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0270/2018

Внесени текстове :

A8-0270/2018

Разисквания :

PV 04/04/2019 - 3
CRE 04/04/2019 - 3

Гласувания :

PV 04/04/2019 - 6.16
CRE 04/04/2019 - 6.16

Приети текстове :

P8_TA(2019)0348

Протокол
Четвъртък, 4 април 2019 г. - БрюкселОкончателна версия

3. Равновесие между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета [COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: David Casa (A8-0270/2018)

David Casa представи доклада.

Изказа се Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (докладчик по становището на комисията FEMM).

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията).

Изказаха се Elisabeth Morin-Chartier, от името на групата PPE, Maria Arena, от името на групата S&D, Jana Žitňanská, от името на групата ECR, Renate Weber, от името на групата ALDE, Tania González Peñas, от името на групата GUE/NGL, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Tiziana Beghin, от името на групата EFDD, Joëlle Mélin, от името на групата ENF, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Sofia Ribeiro, Vilija Blinkevičiūtė, Czesław Hoc и Enrique Calvet Chambon.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказаха се Kostadinka Kuneva, Miroslavs Mitrofanovs, Angelo Ciocca, Michaela Šojdrová, Agnes Jongerius, Anders Primdahl Vistisen, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Anne Sander, Marita Ulvskog, Helga Stevens, Barbara Matera, Elena Gentile, Jadwiga Wiśniewska, Michael Detjen и Siôn Simon.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Caterina Chinnici, Jordi Solé, Ana Miranda и Nicola Caputo.

Изказаха се Marianne Thyssen и David Casa.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.16 от протокола от 4.4.2019 г.

(Заседанието е прекъснато в 10.34 ч. в очакване на времето за гласуване.)

Последно осъвременяване: 25 юни 2019 г.Правна информация