Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/0085(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0270/2018

Ingediende teksten :

A8-0270/2018

Debatten :

PV 04/04/2019 - 3
CRE 04/04/2019 - 3

Stemmingen :

PV 04/04/2019 - 6.16
CRE 04/04/2019 - 6.16

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0348

Notulen
Donderdag 4 april 2019 - BrusselDefinitieve uitgave

3. Evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad [COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: David Casa (A8-0270/2018)

David Casa leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (rapporteur voor advies van de commissie FEMM).

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Elisabeth Morin-Chartier, namens de PPE-Fractie, Maria Arena, namens de S&D-Fractie, Jana Žitňanská, namens de ECR-Fractie, Renate Weber, namens de ALDE-Fractie, Tania González Peñas, namens de GUE/NGL-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Tiziana Beghin, namens de EFDD-Fractie, Joëlle Mélin, namens de ENF-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Sofia Ribeiro, Vilija Blinkevičiūtė, Czesław Hoc en Enrique Calvet Chambon.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Kostadinka Kuneva, Miroslavs Mitrofanovs, Angelo Ciocca, Michaela Šojdrová, Agnes Jongerius, Anders Primdahl Vistisen, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Anne Sander, Marita Ulvskog, Helga Stevens, Barbara Matera, Elena Gentile, Jadwiga Wiśniewska, Michael Detjen en Siôn Simon.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Caterina Chinnici, Jordi Solé, Ana Miranda en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen en David Casa.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.16 van de notulen van 4.4.2019.

(De vergadering wordt om 10.34 uur onderbroken in afwachting van de stemmingen.)

Laatst bijgewerkt op: 25 juni 2019Juridische mededeling