Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/0085(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0270/2018

Teksty złożone :

A8-0270/2018

Debaty :

PV 04/04/2019 - 3
CRE 04/04/2019 - 3

Głosowanie :

PV 04/04/2019 - 6.16
CRE 04/04/2019 - 6.16

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0348

Protokół
Czwartek, 4 kwietnia 2019 r. - Bruksela

3. Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE [COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: David Casa (A8-0270/2018)

David Casa przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM).

Głos zabrała Marianne Thyssen (członkini Komisji).

Głos zabrali Elisabeth Morin-Chartier w imieniu grupy PPE, Maria Arena w imieniu grupy S&D, Jana Žitňanská w imieniu grupy ECR, Renate Weber w imieniu grupy ALDE, Tania González Peñas w imieniu grupy GUE/NGL, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Tiziana Beghin w imieniu grupy EFDD, Joëlle Mélin w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Sofia Ribeiro, Vilija Blinkevičiūtė, Czesław Hoc i Enrique Calvet Chambon.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali Kostadinka Kuneva, Miroslavs Mitrofanovs, Angelo Ciocca, Michaela Šojdrová, Agnes Jongerius, Anders Primdahl Vistisen, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Anne Sander, Marita Ulvskog, Helga Stevens, Barbara Matera, Elena Gentile, Jadwiga Wiśniewska, Michael Detjen i Siôn Simon.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Caterina Chinnici, Jordi Solé, Ana Miranda i Nicola Caputo.

Głos zabrali Marianne Thyssen i David Casa.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.16 protokołu z dnia 4.4.2019.

(Posiedzenie zostało zawieszone o 10.34 w oczekiwaniu na głosowanie.)

Ostatnia aktualizacja: 25 czerwca 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności