Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 4. dubna 2019 - BruselKonečné znění

5. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu) (další postup)

Předsedající vystoupil s tímto sdělením:

—   doporučení výboru ECON nevyslovit námitku vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 28. března 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2251, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o datum, do kterého mohou smluvní strany nadále používat své postupy řízení rizik u některých OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana ((C(2019)02530 - 2019/2679(DEA)) (B8-0234/2019) bylo oznámeno na včerejším plenárním zasedání konaném ve středu 3. dubna 2019 (bod 6 zápisu ze dne 3.4.2019);

—   doporučení výboru ECON nevyslovit námitku vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 28. března 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205, nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/592 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1178, kterými se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o den, kdy povinnost clearingu nabývá u určitých druhů smluv účinnosti (C(2019)02533 - 2019/2680(DEA)) (B8-0235/2019) bylo oznámeno na včerejším plenárním zasedání konaném ve středu 3. dubna 2019 (bod 6 zápisu ze dne 3.4.2019).

Ve stanovené lhůtě nebyla vyslovena žádná námitka.

Doporučení se tudíž považují za schválená a budou zveřejněna v textech přijatých na tomto denním zasedání.

Poslední aktualizace: 25. června 2019Právní upozornění