Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 4. aprill 2019 - BrüsselLõplik väljaanne

5. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (järelmeetmed)

Parlamendi president andis teada järgmist:

—   ECON-komisjoni soovitus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 28. märtsi 2019. aasta delegeeritud määrusele, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/2251, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012, kuupäeva osas, milleni vastaspooled võivad jätkata oma riskijuhtimismenetluste kohaldamist teatavate börsiväliste tuletislepingute suhtes, mida ei kliirita keskse vastaspoole kaudu (C(2019)02530 ; 2019/2679(DEA)) (B8-0234/2019), tehti täiskogul teatavaks kolmapäeval, 3. aprillil 2019 (3.4.2019 protokollipunkt 6);

—   ECON-komisjoni soovitus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 28. märtsi 2019. aasta delegeeritud määrusele, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/2205, delegeeritud määrust (EL) 2016/592 ja delegeeritud määrust (EL) 2016/1178, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012, teatavate lepinguliikide suhtes kliiringukohustuse jõustumise kuupäeva osas (C(2019)02533 ; 2019/2680(DEA)) (B8-0235/2019), tehti täiskogul teatavaks kolmapäeval, 3. aprillil 2019 (3.4.2019 protokollipunkt 6).

Soovitustele ei esitatud kehtestatud tähtaja jooksul vastuväiteid.

Seega loetakse nimetatud soovitused vastuvõetuks ja avaldatakse tänasel istungil vastuvõetud tekstide hulgas.

Viimane päevakajastamine: 25. juuni 2019Õigusalane teave