Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 4. huhtikuuta 2019 - BrysselLopullinen painos

5. Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta) (jatkotoimenpiteet)

Puhemies antoi seuraavan ilmoituksen:

—   ECON-valiokunnan suosituksesta olla vastustamatta OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä OTC-johdannaissopimuksiin, joita ei määritetä keskusvastapuolessa, sovellettavia riskienpienentämistekniikoita koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla annetun delegoidun asetuksen (EU) 2016/2251 muuttamisesta 28. maaliskuuta 2019 annettua komission delegoitua asetusta ((C(2019)02530 - 2019/2679(DEA)) (B8-0234/2019) ilmoitettiin täysistunnossa eilen keskiviikkona 3. huhtikuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 3.4.2019, kohta 6);

—   ECON-valiokunnan suosituksesta olla vastustamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä annettujen delegoidun asetuksen (EU) 2015/2205, delegoidun asetuksen (EU) 2016/592 ja delegoidun asetuksen (EU) 2016/1178 muuttamisesta tietyntyyppisiä sopimuksia koskevan määritysvelvollisuuden voimaantulopäivän osalta 28. maaliskuuta 2019 annettua komission delegoitua asetusta (C(2019)02533 - 2019/2680(DEA)) (B8-0235/2019) ilmoitettiin täysistunnossa eilen keskiviikkona 3. huhtikuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 3.4.2019, kohta 6).

Suosituksia ei oltu vastustettu vahvistettuun määräaikaan mennessä.

Suositukset katsottiin näin ollen hyväksytyiksi ja ne julkaistaan tämän päivän istunnon hyväksytyissä teksteissä.

Päivitetty viimeksi: 25. kesäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus