Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 4 kwietnia 2019 r. - Bruksela

5. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu) (podjęte działania)

Przewodniczący przekazał następujące informacje:

—   zalecenie komisji ECON w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 28 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2016/2251 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do daty, do której kontrahenci mogą nadal stosować swoje procedury zarządzania ryzykiem w stosunku do niektórych kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez CCP ((C(2019)02530 ; 2019/2679(DEA)) (B8-0234/2019) zostało przedstawione na sesji plenarnej wczoraj, w środę 3 kwietnia 2019 r. (pkt 6 protokołu z dnia 3.4.2019);

—   zalecenie komisji ECON w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 28 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2015/2205, rozporządzenie delegowane (UE) 2016/592 i rozporządzenie delegowane (UE) 2016/1178 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do daty, od której obowiązek rozliczania staje się skuteczny dla niektórych rodzajów kontraktów (C(2019)02533 ; 2019/2680(DEA)) (B8-0235/2019) zostało przedstawione na sesji plenarnej wczoraj, w środę 3 kwietnia 2019 r. (pkt 6 protokołu z dnia 3.4.2019).

Wobec zaleceń nie wyrażono sprzeciwu w określonym terminie.

W związku z tym zalecenia uznaje się za przyjęte. Zostaną one opublikowane wśród tekstów przyjętych na dzisiejszym posiedzeniu.

Ostatnia aktualizacja: 25 czerwca 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności