Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0121(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0206/2018

Ingivna texter :

A8-0206/2018

Debatter :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Omröstningar :

PV 14/06/2018 - 7.7
CRE 14/06/2018 - 7.7
PV 04/07/2018 - 9.1
CRE 04/07/2018 - 9.1
Röstförklaringar
PV 04/04/2019 - 6.7
CRE 04/04/2019 - 6.7
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0339

Protokoll
Torsdagen den 4 april 2019 - BrysselSlutlig utgåva

6.7. Tillsynskrav och särskilda bestämmelser för utstationering av förare inom vägtransportsektorn ***I (omröstning)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/22/EG vad gäller tillsynskrav och om fastställande av särskilda bestämmelser med avseende på direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU för utstationering av förare inom vägtransportsektorn [COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

En första debatt hade ägt rum den 3 juli 2018 (punkt 18 i protokollet av den 3.7.2018).
Ärendet hade, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, återförvisats för interinstitutionella förhandlingar till det ansvariga utskottet, den 4 juli 2018 (punkt 9.1 i protokollet av den 4.7.2018).
En andra debatt hade ägt rum den 27 mars 2019 (punkt 8 i protokollet av den 27.3.2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

Talare: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska om organiseringen av omröstningen och Kosma Złotowski för ECR-gruppen, som begärde att omröstningen skulle skjutas upp i enlighet med artikel 190 i arbetsordningen.

Parlamentet förkastade denna begäran genom elektronisk omröstning (290 röster för, 312 röster emot, 21 nedlagda röster).

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0339)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Inlägg:

Maria Grapini kommenterade omröstningens utveckling.

Innan omröstningen av artikel 261, kommenterade talmannen frågan om sammanslagen omröstning, Marian-Jean Marinescu, Philippe Lamberts och Richard Corbett.

Parlamentet godkände att hålla en sammanslagen omröstning genom elektronisk omröstning (454 röster för, 144 röster emot, 24 nedlagda röster).

Dobromir Sośnierz och Marek Jurek, före omröstningen om block D.

Senaste uppdatering: 25 juni 2019Rättsligt meddelande