Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0162(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0007/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0007/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/04/2019 - 6.22

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0354

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση

6.22. Ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2008/106/ΕΚ για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών και την κατάργηση της οδηγίας 2005/45/ΕΚ [COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Dominique Riquet (A8-0007/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 22)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0354)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου