Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2019. április 4., Csütörtök - BrüsszelVégleges kiadás

6. Szavazások órája
CRE

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és a Parlament internetes oldalán tekinthető meg.


6.1. Georgios Epitideios mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (szavazás)

Jelentés a Georgios Epitideios mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2018/2268(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Angel Dzhambazki (A8-0185/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0333)


6.2. Lampros Fountoulis mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (szavazás)

Jelentés a Lampros Fountoulis mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2018/2269(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Angel Dzhambazki (A8-0183/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0334)

Felszólalások

Lampros Fountoulis a szavazás előtt.


6.3. Eleftherios Synadinos mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (szavazás)

Jelentés az Eleftherios Synadinos mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2018/2270(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Angel Dzhambazki (A8-0184/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0335)


6.4. A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolása az Egyesült Királyság Unióból való kilépése tekintetében ***I (szavazás)

Jelentés a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK tanácsi rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Sergei Stanishev (A8-0047/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

Felszólal Ashley Fox, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki az eljárási szabályzat 190. cikke értelmében kéri, hogy a szavazást halasszák el, és Iratxe García Pérez, aki ellenzi a kérést.

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja a kérelmet (161 mellette, 392 ellene, 28 tartózkodás).

Felszólal Julie Girling, a legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő nevében, aki az eljárási szabályzat 59. cikkének (3) bekezdése értelmében kéri, hogy a módosításokról az ideiglenes megállapodás előtt szavazzanak, és Esteban González Pons, aki ellenzi a kérést.

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja a kérelmet (230 mellette, 354 ellene, 25 tartózkodás).

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0336)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


6.5. A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatások * (szavazás)

Jelentés a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0337)


6.6. Hulladékgazdálkodás (szavazás)

Állásfoglalási indítvány az eljárási szabályzat 216. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtotta Cecilia Wikström, a PETI bizottság nevében, a hulladékgazdálkodásról (2019/2557(RSP)) (B8-0231/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0338)


6.7. A közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó végrehajtási követelmények és különös szabályok ***I (szavazás)

Jelentés a 2006/22/EK irányelvnek a végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 96/71/EK irányelvhez és a 2014/67/EU irányelvhez kapcsolódóan a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Az első vita időpontja: 2018. július 3. (2018.7.3-i jegyzőkönyv, 18. pont )
A kérdést intézményközi tárgyalások céljából az eljárási szabályzat 59. cikkének (4) bekezdése alapján 2018. július 4-én visszautalták az illetékes bizottsághoz (2018.7.4-i jegyzőkönyv, 9.1. pont ).
A második vita időpontja: 2019. március 27. (2019.3.27-i jegyzőkönyv, 8. pont )

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska a szavazás lebonyolításáról és Kosma Złotowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki az eljárási szabályzat 190. pontja értelmében kéri, hogy a szavazást halasszák el.

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja a kérelmet (290 mellette, 312 ellene, 21 tartózkodás).

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva.

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0339)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Felszólalások

Maria Grapini a szavazás lebonyolításával kapcsolatban.

A 261. módosításról szóló szavazás előtt, az elnök a tömbszavazás kérdésével kapcsolatban, Marian-Jean Marinescu, Philippe Lamberts, és Richard Corbett...

A Parlament elektronikus szavazással a tömbszavazás mellett dönt (454 mellette, 144 ellene, 24 tartózkodás).

Dobromir Sośnierz és Marek Jurek, a D. tömbről szóló szavazás előtt.


6.8. Napi és heti vezetési idő, minimum szünetek és pihenőidők, valamint a menetíró készülékkel történő helymeghatározás ***I (szavazás)

Jelentés az 561/2006/EK rendeletnek a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum szünetekre, napi és heti pihenőidőre vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében és a 165/2014/EU rendeletnek a menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Az első vita időpontja: 2018 július 3. (2018.7.3-i jegyzőkönyv, 18. pont )
A kérdést az eljárási szabályzat 59. cikkének (4) bekezdése alapján 2018. július 4-én visszautalták az illetékes bizottsághoz (2018.7.4-i jegyzőkönyv, 9.2. pont ).
A második vita időpontja: 2019. március 27. (2019.3.27-i jegyzőkönyv, 8. pont )

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva.

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0340)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Felszólalások

Richard Sulík, az A. tömbről szóló szavazás előtt.


6.9. Alkalmazkodás a közúti szállítási ágazati fejleményekhez ***I (szavazás)

Jelentés az 1071/2009/EK rendelet és az 1072/2009/EK rendelet ágazati fejleményekre tekintettel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Az első vita időpontja: 2018. július 3. (2018.7.3-i jegyzőkönyv, 18. pont ).
A kérdést az eljárási szabályzat 59. cikkének (4) bekezdése alapján 2018. július 4-én visszautalták az illetékes bizottsághoz (2018.7.4-i jegyzőkönyv, 9.3. pont ).
A második vita időpontja: 2019. március 27. (2019.3.27-i jegyzőkönyv, 8. pont )

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva.

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0341)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Felszólalások

Tomáš Zdechovský, az A. tömbről szóló szavazás előtt.


6.10. A földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályok ***I (szavazás)

Jelentés a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2009/73/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0342)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


6.11. Európai Tengerügyi és Halászati Alap ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról és az 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0343)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


6.12. A tengerfenéken élő állományoknak a Földközi-tenger nyugati térségében folytatott halászatára vonatkozó többéves terv ***I (szavazás)

Jelentés a tengerfenéken élő állományoknak a Földközi-tenger nyugati térségében folytatott halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

Az intézményközi tárgyalások indításáról szóló határozatról szóló szavazásra az alábbi időpontban került sor: 2019. január 17. (2019.1.17-i jegyzőkönyv, 10.7. pont ).

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0344)

EGYÜTTES NYILATKOZAT

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0344)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Felszólalások

Sandra Kalniete


6.13. Az uniós polgárok részére kiállított személyazonosító igazolványok és tartózkodási okmányok biztonságának megerősítése ***I (szavazás)

Jelentés az uniós polgárok személyazonosító igazolványai és a szabad mozgás jogával élő uniós polgárok és azok családtagjai részére kiállított tartózkodási okmányok biztonságának megerősítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

Felszólal Cornelia Ernst, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki az eljárási szabályzat 59. cikkének (3) bekezdése értelmében kéri, hogy a módosításokról az ideiglenes megállapodás előtt szavazzanak, és Gérard Deprez (előadó), aki ellenzi.

Név szerinti szavazással (271 mellette, 312 ellene, 39 tartózkodás), a Parlament elutasítja a kérést.

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0345)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


6.14. A közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezelése ***I (szavazás)

Jelentés a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 2008/96/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0346)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


6.15. Páneurópai egyéni nyugdíjtermék (PEPP) ***I (szavazás)

Jelentés a páneurópai magánnyugdíjtermékről (PEPP) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva.

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0347)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


6.16. A munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtése a szülők és a gondozók vonatkozásában ***I (szavazás)

Jelentés a szülők és a gondozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtéséről, valamint a 2010/18/EU tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: David Casa (A8-0270/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

Felszólal Tania González Peñas, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki az eljárási szabályzat 59. cikkének (3) bekezdése értelmében kéri, hogy a módosításokról az ideiglenes megállapodás előtt szavazzanak, és David Casa (előadó), aki ellenzi.

Név szerinti szavazással (126 mellette, 470 ellene, 18 tartózkodás), a Parlament elutasítja a kérést.

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0348)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


6.17. A tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelme ***I (szavazás)

Jelentés a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)] - Költségvetési Bizottság - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadók: Eider Gardiazabal Rubial és Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

A vita időpontja: 2019. január 16. (2019.1.16-i jegyzőkönyv, 29. pont )
A kérdést az eljárási szabályzat 59. cikkének (4) bekezdése alapján 2019. január 17-én visszautalták az illetékes bizottsághoz (2019.1.17-i jegyzőkönyv, 10.8. pont ).

AZ ELSŐ OLVASAT LEZÁRÁSA

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0349)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


6.18. Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Szociális Alap Pluszról (ESZA+) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

A vita időpontja: 2019. január 15. (2019.1.15-i jegyzőkönyv, 20. pont ).
A kérdést 2019. január 16-án az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdése értelmében intézményközi tárgyalások céljából visszautalták az illetékes bizottsághoz. (2019.1.16-i jegyzőkönyv, 12.7. pont ).

AZ ELSŐ OLVASAT LEZÁRÁSA

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0350)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


6.19. A jövedéki termékek szállításának és felügyeletének számítógépesítése ***I (szavazás)

Jelentés a jövedéki termékek szállításának és felügyeletének számítógépesítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

A kérdést az eljárási szabályzat 59. cikkének (4) bekezdése alapján 2019. február 13-án visszautalták az illetékes bizottsághoz (2019.2.13-i jegyzőkönyv, 8.3. pont ).

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0351)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


6.20. A közszféra információinak további felhasználása ***I (szavazás)

Jelentés a közszféra információinak további felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0352)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


6.21. A kardhal földközi-tengeri állományára vonatkozó többéves helyreállítási terv ***I (szavazás)

Jelentés a kardhal földközi-tengeri állományára vonatkozó többéves helyreállítási tervről, valamint az 1967/2006/EK és az (EU) 2017/2107 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Marco Affronte (A8-0389/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 21. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0353)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


6.22. A tengerészek képzésének minimumszintje ***I (szavazás)

Jelentés a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló 2008/106/EK irányelv módosításáról és a 2005/45/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlament és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Dominique Riquet (A8-0007/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 22. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0354)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


6.23. A 2021–2023-as évekre vonatkozó éves előfinanszírozás szintjének kiigazítása ***I (szavazás)

Jelentés az 1303/2013/EU rendeletnek a 2021–2023-as évekre vonatkozó éves előfinanszírozás szintjének kiigazítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 23. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva.

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0355)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


6.24. A határellenőrzés ideiglenes visszaállítása a belső határokon ***I (szavazás)

Jelentés az (EU) 2016/399 rendeletnek a belső határokon történő határellenőrzés ideiglenes visszaállítására alkalmazandó szabályok tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 24. pont)

A kérdést az eljárási szabályzat 59. cikkének (4) bekezdése alapján 2018. november 29-én visszautalták az illetékes bizottsághoz (2018.11.29-i jegyzőkönyv, 8.7. pont ).

AZ ELSŐ OLVASAT LEZÁRÁSA

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0356)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Felszólalások

Tanja Fajon (előadó).


6.25. A Bíróság véleményének kikérése az EU-nak a nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló egyezményhez való csatlakozásával kapcsolatban (szavazás)

Állásfoglalási indítvány az eljárási szabályzat 108. cikkének (6) bekezdésével összhangban benyújtotta Claude Moraes és Vilija Blinkevičiūtė, a LIBE bizottság nevében és a FEMM bizottság nevében, a Bíróság véleményének kikéréséről azzal kapcsolatban, hogy az Európai Uniónak az Európa Tanács a nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló egyezményéhez való csatlakozására irányuló javaslat és a csatlakozással kapcsolatos eljárás összeegyeztethető-e a Szerződésekkel (2019/2678(RSP)) (B8-0232/2019)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0357)


6.26. A nyugdíjtermékek, köztük a páneurópai egyéni nyugdíjtermék adóztatása (szavazás)

Jelentés a nyugdíjtermékek, köztük a páneurópai egyéni nyugdíjtermék adóztatásáról [2018/2002(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 26. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0358)

Utolsó frissítés: 2019. június 25.Jogi nyilatkozat