Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 4. aprill 2019 - BrüsselLõplik väljaanne

9. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 53)

JURI-komisjon

- Teatavate õigusaktide, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist, kohandamine ELi toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291 – 2. osa (COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: JURI
nõuandvad komisjonid: ECON, ENVI, TRAN, AGRI, JURI (kodukorra artikkel 39)

- Teatavate õigusaktide, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist, kohandamine ELi toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291 – 1. osa (COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: JURI
nõuandvad komisjonid: DEVE, INTA, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, FEMM, JURI (kodukorra artikkel 39)

Viimane päevakajastamine: 25. juuni 2019Õigusalane teave