Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 4 april 2019 - BrusselDefinitieve uitgave

11. Goedkeuring van de notulen van deze vergaderperiode en verzending van de aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 192, lid 3, van het Reglement worden de notulen van deze vergadering en de notulen van de vergadering van gisteren ter goedkeuring voorgelegd aan het Parlement aan het begin van de volgende vergadering.

Met instemming van het Parlement worden de tijdens deze vergaderperiode aangenomen teksten nu aan de ontvangers toegezonden.

Laatst bijgewerkt op: 25 juni 2019Juridische mededeling