Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Ceturtdiena, 2019. gada 4. aprīlis - BriseleGalīgā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Viseiropas privāto pensiju produkts ***I (debates)
 3.Darba un privātās dzīves līdzsvars vecākiem un aprūpētājiem ***I (debates)
 4.Sēdes atsākšana
 5.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (turpmākie pasākumi)
 6.Balsošanas laiks
  6.1.Pieprasījums atcelt Georgios Epitideios imunitāti (balsošana)
  6.2.Pieprasījums atcelt Lampros Fountoulis imunitāti (balsošana)
  6.3.Pieprasījums atcelt Eleftherios Synadinos imunitāti (balsošana)
  6.4.To trešo valstu saraksts, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksts, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas, saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ***I (balsošana)
  6.5.Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes * (balsošana)
  6.6.Atkritumu apsaimniekošana (balsošana)
  6.7.Izpildes nodrošināšanas prasības un īpaši noteikumi autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā ***I (balsošana)
  6.8.Ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laiki, minimālie pārtraukumi un atpūtas laikposmi un pozicionēšana ar tahogrāfu palīdzību ***I (balsošana)
  6.9.Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē ***I (balsošana)
  6.10.Kopīgi noteikumi attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu ***I (balsošana)
  6.11.Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds ***I (balsošana)
  6.12.Daudzgadu plāns zvejniecībām, kas izmanto bentiskos krājumus Vidusjūras rietumu daļā ***I (balsošana)
  6.13.Savienības pilsoņiem izsniegto personas apliecību un uzturēšanās dokumentu drošības uzlabošana ***I (balsošana)
  6.14.Ceļu infrastruktūras drošības pārvaldība ***I (balsošana)
  6.15.Viseiropas privāto pensiju produkts ***I (balsošana)
  6.16.Darba un privātās dzīves līdzsvars vecākiem un aprūpētājiem ***I (balsošana)
  6.17.Savienības budžeta aizsardzība vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs ***I (balsošana)
  6.18.Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+) ***I (balsošana)
  6.19.Datorizētas sistēmas ieviešana akcīzes preču pārvietošanai un uzraudzībai ***I (balsošana)
  6.20.Publiskā sektora informācijas atkalizmantošana ***I (balsošana)
  6.21.Daudzgadu plāns zobenzivs krājuma atjaunošanai Vidusjūrā ***I (balsošana)
  6.22.Jūrnieku minimālais sagatavotības līmenis ***I (balsošana)
  6.23.Ikgadējā priekšfinansējuma korekcija 2021.–2023. gadam ***I (balsošana)
  6.24.Robežkontroles pagaidu atjaunošana pie iekšējām robežām ***I (balsošana)
  6.25.Rezolūcijas priekšlikums saskaņā ar Reglamenta 108. panta 6. punktu ar lūgumu Tiesai sniegt atzinumu par ES pievienošanos Konvencijai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (balsošana)
  6.26.Privāto pensiju produktiem, tostarp Viseiropas privāto pensiju produktam, piemērojamais nodokļu režīms (balsošana)
 7.Balsojumu skaidrojumi
 8.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 9.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 10.Dokumentu iesniegšana
 11.Šīs sesijas protokolu apstiprināšana un pieņemto tekstu nosūtīšana
 12.Nākamo sēžu datumi
 13.Sēdes slēgšana
 14.Sesijas pārtraukšana
 Apmeklējumu reģistrs
Protokols
Galīgā redakcija (164 kb)
  Apmeklējumu reģistrs
Galīgā redakcija (58 kb)
 
Protokols
Galīgā redakcija (73 kb)
  Apmeklējumu reģistrs
Galīgā redakcija (11 kb)
  Balsojumu rezultāti
Galīgā redakcija (95 kb)
  Balsojumi pēc saraksta
Galīgā redakcija (134 kb)
 
Protokols
Galīgā redakcija (278 kb)
  Apmeklējumu reģistrs
Galīgā redakcija (71 kb)
  Balsojumu rezultāti
Galīgā redakcija (325 kb)
  Balsojumi pēc saraksta
Galīgā redakcija (736 kb)
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 25. jūnijsJuridisks paziņojums