Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

4. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων
CRE

Τα Συνοπτικά Πρακτικά των συνεδριάσεων της 3ης Απριλίου 2019 και 4ης Απριλίου 2019 εγκρίνονται.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Tomáš Zdechovský.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου