Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 15 april 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva

4. Justering av protokoll från föregående sammanträden
CRE

Protokollen från sammanträdena den 3 och 4 april 2019 justerades.

°
° ° °

Talare: Tomáš Zdechovský.

Senaste uppdatering: 24 juli 2019Rättsligt meddelande