Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 15. aprill 2019 - StrasbourgLõplik väljaanne

7. Kodukorra tõlgendamine

Vastavalt kodukorra artikli 226 lõikele 3 andis president teada teatavate kodukorra artiklite kohta esitatud AFCO-komisjoni tõlgendustest.

Artikli 32 lõike 5 esimese lõigu teist taanet tuleb tõlgendada järgmiselt:

„Fraktsiooni poliitilises deklaratsioonis esitatakse väärtused, mida fraktsioon kaitseb, ning peamised poliitilised eesmärgid, mida selle liikmed kavatsevad oma mandaadi teostamise raames üheskoos saavutada. Deklaratsioonis kirjeldatakse fraktsiooni ühist poliitilist suundumust sisulisel, eristuval ja tõetruul moel.“

Artikli 149a lõiget 2 tuleb tõlgendada järgmiselt:

„Artikli 123, 128 või 135 kohase arutelu lõpus esitatud resolutsiooni pealkirja koostamise või muutmise puhul ei ole tegemist päevakorra muutmisega juhul, kui pealkiri jääb arutelu teema käsitlusalasse.“

Kui ükski fraktsioon või vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid neid tõlgendusi 24 tunni jooksul pärast nende teatavakstegemist ei vaidlusta, loetakse need vastavalt kodukorra artikli 226 lõikele 4 vastuvõetuks. Kui need vaidlustatakse, pannakse need täiskogul hääletusele.

Viimane päevakajastamine: 24. juuli 2019Õigusalane teave