Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 15. huhtikuuta 2019 - StrasbourgLopullinen painos

7. Työjärjestyksen tulkinta

Puhemies ilmoitti parlamentille työjärjestyksen 226 artiklan 3 kohdan mukaisesti seuraavista tulkinnoista, jotka perussopimusasioiden valiokunta on antanut kyseisten määräysten soveltamisesta:

32 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan toisen luetelmakohdan tulkinta:

"Ryhmän poliittisessa julistuksessa esitetään arvot, joita ryhmä puolustaa, ja pääasialliset poliittiset päämäärät, joita sen jäsenten yhteisenä tarkoituksena on edustajantoimea hoitaessaan edistää. Julistuksessa kuvataan ryhmän yhteinen poliittinen suuntautuminen konkreettisella, selkeällä ja todenmukaisella tavalla."

149 a artiklan 2 kohdan tulkinta:

"Keskustelun päätteeksi 123, 128 tai 135 artiklan mukaisesti esitetyn päätöslauselmaesityksen otsikon laatimista tai tarkistamista ei katsota esityslistan muuttamiseksi edellyttäen, että otsikko kuuluu edelleen keskustelun kohteen alaan."

Jollei poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä esitä tästä tulkinnasta vastalausetta työjärjestyksen 226 artiklan 3 kohdan mukaisesti 24 tunnin kuluessa tulkinnoista annetusta ilmoituksesta, ne katsotaan hyväksytyksi. Muussa tapauksessa niistä toimitetaan äänestys parlamentissa.

Päivitetty viimeksi: 24. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus