Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2019. gada 15. aprīlis - StrasbūraGalīgā redakcija

7. Reglamenta interpretācija

Sēdes vadītājs saskaņā ar Reglamenta 226. panta 3. punktu informēja Parlamentu par turpmāk minēto pantu interpretāciju, ko sniegusi AFCO komiteja.

32. panta 5. punkta pirmās daļas otrā ievilkuma interpretācija:

Grupas politiskajā deklarācijā izklāsta vērtības, par kurām grupa iestājas, un galvenos politiskos mērķus, kurus tās locekļi plāno kopīgi sasniegt, īstenojot savas pilnvaras. Deklarācijā apraksta grupas kopīgo politisko orientāciju būtiskā, atšķirīgā un patiesā veidā”.

149.a panta 2. punkta interpretācija:

Rezolūcijas, kas iesniegta debašu noslēgumā saskaņā ar 123., 128. vai 135. pantu, nosaukuma izstrāde vai tā grozīšana nerada izmaiņas darba kārtībā ar nosacījumu, ka šis nosaukums paliek debašu temata ietvaros”.

Ja kāda politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, saskaņā ar Reglamenta 226. panta 4. punktu 24 stundu laikā pēc šo interpretāciju paziņošanas nav izteikuši iebildumus pret tām, šīs interpretācija uzskata par pieņemtām. Pretējā gadījumā tās iesniedz balsošanai Parlamentā.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 24. jūlijsJuridisks paziņojums