Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 15. aprill 2019 - StrasbourgLõplik väljaanne

8. Presidentuuri teadaanne

President andis teada, et pärast finantsmääruse artikli 234 kohast konsulteerimist DEVE-komisjoni ja BUDG-komisjoniga, esitasid nimetatud komisjonid Kesk-Aafrika Vabariigi jaoks ette nähtud ELi usaldusfondi pikendamise kohta ühise seisukoha. Usaldusfond loodi komisjoni 11. juuli 2014. aasta otsusega ning see pidi tegutsema kuni 30. juulini 2019.

Arengukomisjoni ja eelarvekomisjoni (kes on pädevad komisjonid ja kellega konsulteeriti kooskõlas finantsmääruse (2018/1046) artikliga 234) ühine seisukoht Kesk-Aafrika Vabariigi jaoks ette nähtud liidu usaldusfondi (Bêkou usaldusfond, mis loodi komisjoni 11. juuli 2014. aasta otsusega C(2014)5019 ja mille tegevusaeg lõpeb 30. juulil 2019) tegevusaja pikendamise kohta (Dokument ei ole veel kõigis keeltes kättesaadav)

BUDG-komisjoni ja DEVE-komisjoni koordinaatorid kiitsid seisukoha heaks vastavalt 1. ja 2. aprillil.

Kui ükski fraktsioon või vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid selle seisukoha kohta 24 tunni jooksul pärast selle teatavakstegemist vastuväiteid ei esita, edastatakse see ametlikult Euroopa Komisjonile.

Viimane päevakajastamine: 24. juuli 2019Õigusalane teave