Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 15 aprilie 2019 - StrasbourgEdiţie definitivă

8. Comunicarea Președintelui

Președintele a anunțat că, în urma consultării lor în conformitate cu articolul 234 din Regulamentul financiar, Comisia DEVE și Conmisia BUDG și-au transmis poziția comună cu privire la prelungirea Fondului fiduciar al Uniunii pentru Republica Centrafricană, creat prin decizia Comisiei din 11 iulie 2014 și care ar urma să expire la 30 iulie 2019.

- Poziția comună a Comisiei pentru dezvoltare și a Comisiei pentru bugete, în calitate de comisii competente consultate în conformitate cu articolul 234 din Regulamentul financiar (2018/1046), privind prelungirea Fondului fiduciar al Uniunii pentru Republica Centrafricană (Fondul fiduciar Bêkou), care a fost instituit de Comisie prin Decizia C(2014) 5019 din 11.7.2014 și care urmează să expire la 30 iulie 2019
Adoptată de coordonatorii BUDG și DEVE la 1 și respectiv 2 aprilie.

Dacă nu se ridică nicio obiecțiune de un grup politic sau un număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus într-un termen de 24 de ore de la anunțarea sa, această poziție comună va fi transmisă oficial Comisiei Europene.

Ultima actualizare: 24 iulie 2019Notă juridică