Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 15 april 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva

8. Meddelande från talmannen

Talmannen meddelade att utskottet för utveckling och budgetutskottet, efter samråd i enlighet med artikel 234 i budgetförordningen, hade översänt sin gemensamma ståndpunkt avseende förlängningen av unionens förvaltningsfond för Centralafrikanska republiken, som inrättades genom kommissionens beslut den 11 juli 2014 och som löper ut den 30 juli 2019.

- Gemensam ståndpunkt från utskottet för utveckling och budgetutskottet, som är behöriga utskott som ska yttra sig i enlighet med artikel 234 i budgetförordningen (2018/1046) om förlängningen av unionsförvaltningsfonden för Centralafrikanska republiken (förvaltningsfonden Bêkou), som inrättades genom kommissionens beslut C(2014)5019 av den 11 juli 2014 och som löper ut den 30 juli 2019 – Antagen av samordnarna i BUDG-utskottet och DEVE-utskottet den 1 respektive den 2 april 2019.

Om ingen politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet invänder inom 24 timmar efter tillkännagivandet av denna gemensamma ståndpunkt kommer den formellt att översändas till Europeiska kommissionen.

Senaste uppdatering: 24 juli 2019Rättsligt meddelande