Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2019. április 15., Hétfő - StrasbourgVégleges kiadás

9. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogi aktusok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)

Az elnök az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogi aktust írta alá (az eljárási szabályzat 78. cikke):

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló (EU) 2018/1806 rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépése tekintetében történő módosításáról (00071/2019/LEX - C8-0156/2019 - 2018/0390(COD))

Az elnök közli, hogy 2019. április 17-én a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogi aktusokat írja alá:

- Az európai parlament és a tanács irányelve a digitális egységes piacon a szerzői és szomszédos jogokról, valamint a 96/9/EK és a 2001/29/EK irányelv módosításáról (00051/2019/LEX - C8-0175/2019 - 2016/0280(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2009/73/EK irányelv módosításáról (00058/2019/LEX - C8-0174/2019 - 2017/0294(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló 3. jegyzőkönyv módosításáról (00001/2019/LEX - C8-0173/2019 - 2018/0900(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a szeszes italok meghatározásáról, leírásáról, megjelenítéséről, jelöléséről, a szeszes italok elnevezésének használatáról az egyéb élelmiszerek megjelenítése és jelölése során, a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmáról, a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol és desztillátumok használatáról az alkoholtartalmú italokban, valamint a 110/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (00075/2018/LEX - C8-0172/2019 - 2016/0392(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az ENISA-ról (az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökségről) és az információs és kommunikációs technológiák kiberbiztonsági tanúsításáról, valamint az 526/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (kiberbiztonsági jogszabály) (00086/2018/LEX - C8-0171/2019 - 2017/0225(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 952/2013/EU rendeletnek az Uniós Vámkódexben előírt elektronikus adatfeldolgozási eljárásoktól eltérő eszközök átmeneti alkalmazásának meghosszabbítása céljából történő módosításáról (00044/2019/LEX - C8-0170/2019 - 2018/0040(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a 2009/315/IB tanácsi kerethatározatnak a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó információcsere és az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer (ECRIS) tekintetében történő módosításáról, valamint a 2009/316/IB tanácsi határozat felváltásáról (00087/2018/LEX - C8-0169/2019 - 2016/0002(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a hajókról származó hulladékok leadására alkalmas kikötői befogadólétesítményekről, a 2010/65/EU irányelv módosításáról, valamint a 2000/59/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (00085/2018/LEX - C8-0168/2019 - 2018/0012(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az európai polgári kezdeményezésről (00092/2018/LEX - C8-0167/2019 - 2017/0220(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer kiegészítése érdekében a harmadik országbeli állampolgárokkal és a hontalan személyekkel szemben hozott ítéletekre vonatkozó információval rendelkező tagállamok azonosítására szolgáló központosított rendszer (ECRIS-TCN) létrehozásáról, valamint az (EU) 2018/1726 rendelet módosításáról (00088/2018/LEX - C8-0166/2019 - 2017/0144(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel elkövetett csalás és a készpénz-helyettesítő fizetési eszközök hamisítása elleni küzdelemről, valamint a 2001/413/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról (00089/2018/LEX - C8-0165/2019 - 2017/0226(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az új személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó szén-dioxid-kibocsátási előírások meghatározásáról, valamint a 443/2009/EK és az 510/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (átdolgozás) (00006/2019/LEX - C8-0164/2019 - 2017/0293(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a kulturális javak bejuttatásáról és behozataláról (00082/2019/LEX - C8-0163/2019 - 2017/0158(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményekről (00081/2019/LEX - C8-0162/2019 - 2015/0278(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a légi közlekedés területén zajló verseny védelméről és a 868/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (00077/2019/LEX - C8-0161/2019 - 2017/0116(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 1303/2013/EU rendeletnek az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés számára elkülönített források tekintetében történő módosításáról (00066/2019/LEX - C8-0160/2019 - 2019/0027(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a műsorszolgáltató szervezetek egyes online közvetítéseire, valamint televíziós és rádiós műsorok továbbközvetítésére alkalmazandó szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok gyakorlására vonatkozó szabályok megállapításáról valamint a 93/83/EGK tanácsi irányelv módosításáról (00007/2019/LEX - C8-0159/2019 - 2016/0284(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a mezőgazdasági és élelmiszer-ellátási láncban a vállalkozások közötti kapcsolatokban előforduló tisztességtelen piaci gyakorlatokról (00004/2019/LEX - C8-0158/2019 - 2018/0082(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 575/2013/EU rendeletnek a nemteljesítő kitettségekre vonatkozó minimális veszteségfedezet tekintetében történő módosításáról (00002/2019/LEX - C8-0157/2019 - 2018/0060(COD)).

Utolsó frissítés: 2019. július 24.Jogi nyilatkozat