Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 15. dubna 2019 - ŠtrasburkKonečné znění

12. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) jinými orgány

- Nařízení Rady o opatřeních týkajících se plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2019 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie (06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

2) parlamentními výbory

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF), pokud jde o spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce a účinnost vyšetřování úřadu OLAF (COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD)) - výbor CONT - Zpravodajka: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o cenných papírech zajištěných státními dluhopisy (COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)) - výbor ECON - Zpravodaj: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Mezinárodní dohody o olivovém oleji a stolních olivách z roku 2015 jménem Evropské unie (06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE)) - výbor INTA - Zpravodajka: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Evropské unie k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních (06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE)) - výbor JURI - Zpravodajka: Virginie Rozière (A8-0187/2019)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Ruské federace (07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Christian Ehler (A8-0188/2019)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o změně statutu Evropské investiční banky (07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)) - výbor AFCO - Zpravodajka: Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Filipínské republiky o některých aspektech leteckých služeb jménem Unie (15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

- * Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření Dohody o justiční spolupráci v trestních věcech mezi Eurojustem a Dánským královstvím ze strany Eurojustu (07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Claude Moraes (A8-0192/2019)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci šíření teroristického obsahu online (COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Daniel Dalton (A8-0193/2019)

- * Zpráva o návrhu na jmenování Viorela Ştefana členem Účetního dvora (06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE)) - výbor CONT - Zpravodaj: Indrek Tarand (A8-0194/2019)

- * Zpráva o návrhu na jmenování Ivany Maletićové členkou Účetního dvora (07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE)) - výbor CONT - Zpravodaj: Indrek Tarand (A8-0195/2019)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o kritériích a mechanismech pro určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v Dánsku nebo jiném členském státě Evropské unie a o systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy, který se týká přístupu do systému „Eurodac“ pro účely vymáhání práva (15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Ignazio Corrao (A8-0196/2019)

- Doporučení k návrhu nařízení Rady o opatřeních týkajících se plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2019 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie (06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Jean Arthuis (A8-0197/2019)

Poslední aktualizace: 24. července 2019Právní upozornění