Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2019. április 15., Hétfő - StrasbourgVégleges kiadás

12. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) más intézmények

- Javaslat az Unió általános költségvetésének 2019. évi végrehajtására és finanszírozására vonatkozó, az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépésével összefüggő intézkedésekről szóló tanácsi rendeletre (06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP))

utalva

illetékes:

BUDG

2) a parlamenti bizottságok

- ***I Jelentés az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló 883/2013/EU, Euratom rendeletnek az Európai Ügyészséggel való együttműködés és az OLAF vizsgálatai hatékonysága tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD)) - CONT bizottság - Előadó: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

- ***I Jelentés az államkötvény-fedezetű értékpapírokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

- *** Ajánlás az olívaolajról és az étkezési olajbogyóról szóló 2015. évi nemzetközi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)

- *** Ajánlás az Európai Uniónak az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi szövegéhez történő csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE)) - JURI bizottság - Előadó: Virginie Rozière (A8-0187/2019)

- *** Ajánlás az Európai Közösség és az Oroszországi Föderáció kormánya között a tudományos és technológiai együttműködésről létrejött megállapodás megújítására vonatkozó tanácsi határozatra irányuló tervezetről (07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)) - ITRE bizottság - Előadó: Christian Ehler (A8-0188/2019)

- * Jelentés az Európai Beruházási Bank alapokmányának módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)) - AFCO bizottság - Előadó: Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Fülöp-szigeteki Köztársaság kormánya közötti, a légi közlekedési szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE)) - TRAN bizottság - Előadó: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

- * Jelentés az Eurojust és a Dán Királyság közötti büntető igazságszolgáltatási együttműködési megállapodás Eurojust általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről (07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Claude Moraes (A8-0192/2019)

- ***I Jelentés az online terrorista tartalom terjesztésének megelőzéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Daniel Dalton (A8-0193/2019)

- * Jelentés Viorel Ştefan a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről (06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE)) - CONT bizottság - Előadó: Indrek Tarand (A8-0194/2019)

- * Jelentés Ivana Maletić a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről (07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE)) - CONT bizottság - Előadó: Indrek Tarand (A8-0195/2019)

- *** Ajánlás a Dániában vagy az Európai Unió egy másik tagállamában benyújtott menedékjog iránti kérelem elbírálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról, valamint a dublini egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló „Eurodac” létrehozásáról szóló, az Európai Közösség és a Dán Királyság közötti megállapodáshoz csatolt, az Eurodachoz való bűnüldözési célú hozzáférésről szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Ignazio Corrao (A8-0196/2019)

- Ajánlás az Unió általános költségvetésének 2019. évi végrehajtására és finanszírozására vonatkozó, az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépésével összefüggő intézkedésekről szóló tanácsi rendelet tervezetéről (06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)) - BUDG bizottság - Előadó: Jean Arthuis (A8-0197/2019)

Utolsó frissítés: 2019. július 24.Jogi nyilatkozat