Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 15. huhtikuuta 2019 - StrasbourgLopullinen painos

13. Käsittelyjärjestys
CRE

Huhtikuun II 2019 istuntojakson lopullinen esityslistaluonnos (PE 637.987/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 149 a artikla):

Tiistai

Puhemies ehdotti poliittisten ryhmien suostumuksella, että Eurooppa-neuvoston ja komission julkilausumat Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista siirretään keskiviikon esityslistalta tiistaiaamun ensimmäiseksi kohdaksi (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 129).

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen.

°
° ° °

Thomas Waitz käytti puheenvuoron.

Maanantai

ECR-ryhmä pyysi, että esityslistalle otetaan ennen minuutin puheenvuoroja komission julkilausuma vuosina 1914-1923 tapahtuneen kreikkalaisten kansanmurhan tunnustamisesta. Keskustelun päätteeksi jätettäisiin päätöslauselmaesityksiä.

Puheenvuoro: ECR-ryhmän puolesta Notis Marias, joka perusteli pyynnön.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (79 puolesta, 199 vastaan, 18 tyhjää).

GUE/NGL-ryhmä pyysi, että esityslistalle otetaan unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelua koskevasta Virginie Rozièren mietinnöstä (A8-0398/2018) käytävän keskustelun (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 55) yhteyteen neuvoston ja komission julkilausumat väärinkäytösten paljastajien oikeuksiin ja koskemattomuuteen kohdistuvista uhkista ja Julian Assangen tapauksesta.

Puheenvuorot: GUE/NGL-ryhmän puolesta Estefanía Torres Martínez, joka perusteli pyynnön, Verts/ALE-ryhmän puolesta Eva Joly, joka pyysi, että Julian Assangen tapauksesta käytäisiin pikemminkin erillinen keskustelu huomenna tiistaina, ja Javier Nart, joka vastusti GUE/NGL-ryhmän pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (40 puolesta, 260 vastaan, 12 tyhjää).

Tiistai

PPE-ryhmä pyysi, että esityslistalta poistetaan äänestys Ingeborg Grässlen mietinnöstä OLAFin tutkimuksista ja Euroopan syyttäjänviraston kanssa tehtävästä yhteistyöstä (A8-0179/2019) (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 16).

Puheenvuorot: PPE-ryhmän puolesta Ingeborg Gräßle, joka perusteli pyynnön, ja Arndt Kohn, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (128 puolesta, 178 vastaan, 10 tyhjää).

GUE/NGL-ryhmä pyysi, että esityslistalle otetaan iltapäivän kolmanneksi kohdaksi komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma Yhdysvaltojen päätöksestä tunnustaa Golanin kukkulat osaksi Israelia ja Länsirannan siirtokuntien mahdollisesta liittämisestä Israeliin.

Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron ja perusteli pyynnön.

Parlamentti hyväksyi pyynnön NHÄ:ssä (168 puolesta, 135 vastaan, 6 tyhjää).

GUE/NGL-ryhmä pyysi, että esityslistalle otetaan komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma Sudanin tilanteesta, ilman että asiasta jätetään päätöslauselmaesityksiä.

Puheenvuorot: GUE/NGL-ryhmän puolesta João Pimenta Lopes, joka perusteli pyynnön, ja Victor Boştinaru, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

Verts/ALE-ryhmän pyyntö ottaa esityslistalle neuvoston ja komission julkilausumat Julian Assangen mahdollisesta karkotuksesta.

Parlamentti hyväksyi pyynnön KÄ:ssä (140 puolesta, 123 vastaan, 40 tyhjää).

Keskiviikko

S&D-ryhmä pyysi, että esityslistan ensimmäiseksi kohdaksi otetaan keskustelu Guillaume Balasin mietinnöstä sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta (A8-0386/2018).

Puheenvuorot: S&D-ryhmän puolesta Maria João Rodrigues, joka perusteli pyynnön, Sven Schulze, joka vastusti pyyntöä, Guillaume Balas ja Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Parlamentti hyväksyi pyynnön NHÄ:ssä (151 puolesta, 148 vastaan, 5 tyhjää).

Istunto alkaa näin ollen klo 8.30.

Määräajat on vahvistettu seuraavasti:

tarkistukset: tiistai 16. huhtikuuta 2019 klo 10.00

erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt: keskiviikko 17. huhtikuuta 2019 klo 16.00.

Äänestys toimitetaan torstaina.

EFDD-ryhmä pyysi, että esityslistalle otetaan neuvoston ja komission julkilausumat yleisestä sähköisestä henkilöllisyydestä kaikkien unionin kansalaisten perusoikeutena. Keskustelun päätteeksi jätettäisiin päätöslauselmaesityksiä, joista äänestettäisiin torstaina.

Fabio Massimo Castaldo käytti puheenvuoron EFDD-ryhmän puolesta ja perusteli pyynnön.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (20 puolesta, 249 vastaan, 18 tyhjää).

Torstai

Muutoksia ei ehdotettu.

°
° ° °

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

Anna Maria Corazza Bildt käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Lívia JÁRÓKA

Virginie Rozière käytti puheenvuoron.

Päivitetty viimeksi: 24. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus